Tôi từng nghĩ mặt nạ giấy chỉ có 1 loại nhưng hóa ra có tới 5 loại khác nhau, phải chọn đúng thì da mới đẹp lên được – Làm đẹp – Việt Giải Trí – #MacDep.me

Đây là năm loại mặt nạ giấy phổ biến mà không phải ai cũng có thể phân biệt được.

Tôi từng nghĩ mặt nạ giấy chỉ có 1 loại nhưng hóa ra có tới 5 loại khác nhau, phải chọn đúng thì da mới đẹp lên được - Hình 1

Nơi mua: Innisfree

Tôi từng nghĩ mặt nạ giấy chỉ có 1 loại nhưng hóa ra có tới 5 loại khác nhau, phải chọn đúng thì da mới đẹp lên được - Hình 2

Nơi mua: Nature Republic

Tôi từng nghĩ mặt nạ giấy chỉ có 1 loại nhưng hóa ra có tới 5 loại khác nhau, phải chọn đúng thì da mới đẹp lên được - Hình 3

Nơi mua: Mediheal

Tôi từng nghĩ mặt nạ giấy chỉ có 1 loại nhưng hóa ra có tới 5 loại khác nhau, phải chọn đúng thì da mới đẹp lên được - Hình 4

Nơi mua: Vichy Việt Nam

Tôi từng nghĩ mặt nạ giấy chỉ có 1 loại nhưng hóa ra có tới 5 loại khác nhau, phải chọn đúng thì da mới đẹp lên được - Hình 5

Nơi mua: Guardian

6 loại mặt nạ rửa dưỡng ẩm cao: Đã tốt còn tiết kiệm, ai từng dùng cũng phải kháo nhau mua lại

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*